kinetic - centrum nowoczesnej audiologii

O nas


Pisk, szum uszny, syczenie, świszczenie, diagnozujemy wszystkie rodzaje szumów usznych, a co ważne zajmujemy się również ich efektywnym leczeniem. Dodatkowo oprócz szerokiej oferty zaawansowanej diagnostyki i leczenia szumów usznych zajmujemy się doborem aparatów słuchowych , innowacyjną rehabilitacją słuchu oraz leczeniem zaburzeń związanych z schizofrenią, ADHD, zaburzeniami procesów poznawczych jak i nadwrażliwości słuchowej. Ta ostatnia dolegliwość coraz częściej występuje bez szumów, potrafimy ją diagnozować i leczyć.
Kategoria Uncategorized

Smog zaburza mikroflorę układu pokarmowego doprowadzając do szumów usznych i ubytku słuchu

Smog tworzy się poprzez interakcję między zanieczyszczeniami w powietrzu, mgle i słońcu. Zanieczyszczenie powietrza, takie jak tlenek węgla, metale ciężkie, tlenki azotu, ozon, dwutlenek siarki, lotne opary organiczne i cząstki stałe, wywołują stres oksydacyjny u ludzi bezpośrednio lub pośrednio poprzez tworzenie reaktywnych form tlenu (wolne rodniki). Najbardziej zewnętrzne granice ludzkiej skóry i warstwa układu pokarmowego pokryta jest przez sieć drobnoustrojów  zwanych mikrobiomami. Związek pomiędzy tymi społecznościami drobnoustrojów i ich ludzkim gospodarzem jest w większości wzajemnie połączony. Mikroby te dostarczają nie tylko składników odżywczych, witamin ale również chronią przed innymi patogenami,  wpływają jednocześnie na działanie układu nerwowego, rozwój fizyczny, immunologiczny, żywieniowy człowieka. Elementy smogu wywołują stres oksydacyjny dla tych drobnoustrojów, prowadząc do zapaści licznych populacji tych bakterii. Zakłócenie flory bakteryjnej może spowodować nieoczekiwane zagrożenie dla zdrowia dorosłej osoby, zwłaszcza noworodków i małych dzieci.

Wpływ smogu na nasze zdrowie

Szacuje się, że ponad 2 miliony przedwczesnych zgonów niemowląt w Chinach i Indiach spowodowane jest smogiem . Natychmiastowym skutkiem był również wzrost liczby zgonów z powodu zapalenia płuc. Terminy „zespół ostrej niewydolności oddechowej” lub „ostre uszkodzenie płuc” są często używane do opisania wielu zgonów wywołane z tytułu smogu. Liczne, dobrze zbadane przypadki, w tym choroby serca, płuc, układu nerwowego, ubytky słuchu i szumów usznych są silnie związany z ekspozycją na smog. Nanocząsteczki, ze względu na swoje unikalne właściwości powierzchni, mogą wykazywać nieoczekiwane toksyczne efekty biologiczne . Wiele nanocząstek metali ciężkich znajdujących się w PM2,5 może indukować reaktywne formy tlenu (Wolne rodniki)  Mechanizm nanotoksyn w indukowaniu apoptozy i raka drogą oksydacyjną został dokładnie przeanalizowany przez obecne badania kliniczne. Apolipoproteina E ludzkiej lipoproteiny E jest naturalnie prodkuwana przez wątrobę i białe krwinki oraz przez astrocyty w mózgu. Ostatnie badania sugerują, że oddziaływanie PM2,5 w powietrzu i apolipoproteinie E może doprowadzać do starzenia mózgu i przyspiesza rozwój choroby Alzheimera. Stres oksydacyjny został zidentyfikowany jako główna cecha  leżąca u podstaw toksycznego działanie smogu.  Wniosek ten nie powinien być zaskakujący, ponieważ O3, LZO i nanometalowe cząstki w smogu mogą produkować większe stężenie wolnych rodników w organiźmie. Pierwszym celem neurotoksyczności indykowanej przez metale ciężkie jest zaburzenie pracy łańcucha transportu elektronów mitochondriów w naszym organiźmie co sprzyja wielu zaburzeniom układu nerwowego (schizofrenia, szumy uszne, stany lękowe).

Mikrobiom od urodzenia,

Mikroby w jamie ustnej noworodków indukują ekspresję białka specyficznego dla wzrostu-6 (GAS6) w tkankach ustnych, GAS6 z kolei reguluje funkcję antybakteryjną jamy ustnej. Niektórzy autorzy sugerowali nawet, że odporność adaptacyjna u kręgowców mogła wyewoluować z powodu potrzeby interakcji z bakteryjami . Wszystkie te odkrycia sugerują, że człowiek i jego mikrobota są nierozłączne. Różnorodność mikroflory u ludzi podlega znacznym wahaniom, zwłaszcza podczas choroby i u małych dzieci .

W czasie ciąży drobnoustroje matki mogą wpływać na układ odpornościowy jej potomstwa. Na ludzkiej skórze potencjalny patogen, Staphylococcus epidermidis, może być korzystny poprzez wytwarzanie peptydu przeciwdrobnoustrojowego (bakteriocyn) i feromonu, który hamuje komunikację między komórkami bakterii i aktywuje wrodzoną odpowiedź systemu immunologicznego keratynocytów skóry. Mikroflora jelitowa i jej zaburzenie z tytułu smogu może wpływać na tworzenie się  kamieni żółciowych, otyłość, zapalenie okrężnicy, a nawet zachowanie pacjentów z autyzmem. Związki takie jak beta-metylo-D-galaktozyd i N-acetylo-d-mannozamina wytwarzane przez niektóre bakterie jamy ustnej mogą być stosowane jako prebiotyki do stymulacji korzystnych bakterii w jamie ustnej i zapobiegania próchnicy zębów.

Smog a ubytek słuchu i szum uszny

Wiemy że w naszym układzie pokarmowym jest wiele bakterii które kontrolują działąnie naszego mózgu a dokłądnie stężenie neuroprzekaźnictwa. Bakterie w naszej drodze pokarmowej są odpowiedzialne za produkcję białek neurotroficznych BDNF które w uchu odpowiadają za ochornę komórek przed śmiercią z tytułu hałasu bądź stresu oksycadycjnego. Białka neurotroficzne i ich poziom wpływa również na stan naszego zdrowia psychicznego. Niski poziom tych białek doprowadza do depresji, stanów lękowych i szumów usznych. Droga słuchowa i jej działanie zależy od poziomu czynnika neurotroficznego BDNF i NT-3 co potwierdza się w najnowszych badaniach klinicznych. Badania te wskazuja że wysoki poziom tych białek chroni nas przed niedosłuchem a jednocześnie umożliwia efektywne leczenie obecengo ubytku słuchu bądź redukcję szumów usznych. Smog zatem może doprowadzić do zmniejszenia ilości takich szczepów bakterii jak Bifidobacterium longum NCC3001 które odpowiadają za prodykcję białek neurotroficznych w uchu wewnętrznym i mózgu doprowadzając tym samy do słabszej ochrony słuchu narażając na nagły ubytek słuchu i szum uszny.