Portal pacjenta +48 500 015 560

Terapia adaptacji synaptycznej Arc - Spontaniczna aktywność synaps


Przyczyna szumu i rodzaj plastyczności: Spontaniczna aktywność synaps

 

Model spontanicznej aktywności synaps doświadcza każdy początkowy Pacjent z szumem usznym. Od momentu pojawienia się nagłego ubytku słuchu (i spadku aktywności nerwu słuchowego) synapsy w wyższych neuronach drogi słuchowej, na wskutek braku adaptacji, zwiększają naturalnie aktywność z powodu spadku stymulacji. Jest to naturalny proces zwany w neurobiologii skalowaniem synaptycznym. Aktywność synaps, która jest większa i bardziej czuła objawia się poprzez słyszenie szumu usznego bądź pisku. Jest to pierwszy etap szumu usznego i trwa on od 2 do 3 pierwszych lat od pojawienia się nagłego ubytku słuchu i szumu. Układ nerwowy mimo pierwszych lat dalej jest połączony z komórkami słuchowymi odpowiednią ilością włókien i dlatego stymulacja akustyczna otoczenia wycisza szum synaps. Jednak wchodząc w ciszę, synapsy zauważają spadek stymulacji od komórek i natychmiastowo zwiększają swoją aktywność i szum ponownie jest słyszalny. Jeżeli szum uszny zostanie usunięty w tym etapie, układ nerwowy nie zdecyduje się na dalszy krok plastyczności, czyli wzmocnioną synchronizację.

 

Można powiedzieć, że każdy Pacjent przechodzi tą samą ścieżkę. Początkowo szum objawia się poprzez spontaniczną aktywność synaps (na wskutek nagłego spadku stymulacji) z ucha wewnętrznego spowodowanego nagłym ubytkiem słuchu i trwa do 2 - 3 lat . Następnie układ nerwowy zauważa, że mimo sporej czułości i zwiększenia aktywności nie może pozyskać efektywnej stymulacji dla neuronów i w tym momencie układ nerwowy decyduje się na rezygnację z synaps i połączeń z komórkami dotkniętymi nagłym ubytkiem słuchu. Następnie uruchamia on proces migracji włókien z nie do stymulowanych neuronów do włókien i synaps, które mają naturalny dostęp do pełnej dynamiki słyszenia w zakresach nie dotkniętych ubytkiem słuchu. Model  spontanicznej aktywności po 2 -3 latach przeobraża się w model wzmocnionej synchronizacji.

 

Charakterystyczne objawy: szum znika w obecności dźwięku progowego

Rodzaj szumu usznego: Szum uszny w postaci spontanicznej aktywności po 2 -3 latach zmienia charakter na wskutek zmian jakie zaszły w układzie nerwowym i przyjmuje model wzmocnionej synchronizacji

Technologia redukcji

  • 80%

    Redukcja szum usznego poniżej 80 %

  • 20%

    Redukcja szumu usznego na poziomie od 80 do 100 %

Efektywność terapii adaptacji synaptycznej Arc w leczeniu modelu spontanicznej aktywności u pacjentów z szumem usznym do 4 lat z dietą i aktywnością fizyczną -

Adam Pabiś , Joanna Białczak , J.K Skrzypicka , Stanisław Sławicki(Pub Connection Journal of Neuroscience 2014 )

 

W badaniu brało udział 40 osób z modelem szumu usznego powstałego na wskutek spontanicznej aktywności synaps z trwaniem szumu do 4 lat . 80% pacjentów zauważyło całkowitą redukcję szumu usznego bądź 80 % względem kwestionariusza TQ po 6 miesięcznej terapii , 20 % osób odczuło skuteczność poniżej 80% w skali kwestionariusza TQ.

Jak wygląda proces dopasowania ustawień urządzenia do mojego szumu usznego?

Po przeprowadzeniu badań w klinice bądź Online Pacjent ma ustawiany procesor przez naszych specjalistów. Stymulacja i program jest ustawiony automatycznie. Technik programuje w urządzeniu protokoły, które mają się zmieniać zdalnie każdego dnia bez ingerencji Pacjenta. Dzięki temu Pacjent może przyjechać do nas raz bądź w ogóle i mieć ustawioną terapię i jej przebieg na cały okres czasu trwania. Jest to innowacyjne podejście, które ułatwia Pacjentowi skupienie się na diecie i aktywności fizycznej, którą trzeba utrzymywać podczas terapii. Stymulacja dopasowywana jest do progu słyszenia Pacjenta w zakresie nagłego ubytku słuchu i jest zbudowana na podstawie trzech wymiarów (3D stimulation). Stymulacja zmienia się w czasie w częstotliwości i w natężeniu, co powoduje, że każda komórka i jej synapsa otrzymuje odpowiedni poziom adaptacji bez pominięcia struktury natężeniowej. Jak zbudowane jest urządzenie i czy korzystanie z niego jest proste? Mamy dwa modele urządzeń stymulacyjnych. Jedno służy do obsługi większej ilości protokołów, drugie do mniejszej. Oba urządzenia są małe i proste w użyciu. Modulator ARC 3 to podstawowe urządzenie, w które wgrywamy program stymulacyjny posiada przycisk włącz/ wyłącz, kontrolę głośności prawego i lewego kanału, port USB do ładowania i słuchania z słuchawek CIC, możliwość komputerowego programowania. Z kolei ARC 3.1 to urządzenia o podobnej wielkości jednak potrafi przenieść i obsługiwać większą ilość protokołów stymulacyjnych. Ma wbudowaną kontrolę głośności dla prawego i lewego kanału, podobne zasilanie i zdalnie zmieniające się ustawienia. Na konsultacji w klinice bądź online po otrzymaniu urządzenia otrzymują Państwo wszystkie niezbędne informacje instrukcja jest dołączona do urządzenia.

Czy można spodziewać się szybciej efektów niż po 6 miesiącach?

Z naszą terapią jest podobnie jak z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych- najefektywniejsze powtórzenia są tymi ostatnimi, ale żeby były efektywne trzeba wykonać te pierwsze powtórzenia. Tak samo działa efektywność naszej terapii. Jeżeli sygnał jest już słaby i podawany rzadko w czasie to naturalnie aktywność synaps w momencie terapii będzie mniejsza niż na początku, kiedy ta stymulacja jest duża i częsta w czasie. Oczywiście Pacjenci są podzieleni; jedni widzą stopniową redukcję w czasie inni nagłą , a jeszcze inni zmatowienie szumu, wyciszenie go w niektórych cichych sytuacjach. Efekt końcowy terapii jednak jest brany pod uwagę na koniec, a nie podczas trwania terapii.

Jak długo codziennie powinienem/am nosić stymulację?

Czas stymulacji należy określić indywidualnie do tego jak fizycznie jesteśmy długo nosić urządzenie. Optymalny czas to 9 godzin. Niekoniecznie pod rząd- wskazane są przerwy, bo z czasem po długotrwałej stymulacji maleje ilość pęcherzyków synaptycznych, a żeby mogły się odbudować trzeba dać im chwilę. Są Pacjenci, którzy noszą terapię cały dzień od rana do wieczora, są tacy co mogą tylko parę godzin po pracy. Wszystko zależy od planu i organizacji dnia. Jednym przeszkadza na spotkaniu,a inni mogą sobie na to pozwolić. Urządzenie mierzy czas stymulacji zatem posiadamy informację na bieżąco podczas terapii czy Pacjent nosi urządzenie wystarczająco długo.

Co w momencie kiedy terapia adaptacji nie zredukuje szumu?

Jest to niemożliwe, chyba że mamy jeszcze jeden ośrodek w mózgu, który moduluje aktywność kory słuchowej. Należy wtedy wykonać badanie MRI, aby stwierdzić który ośrodek współgra z hierpaktywnością i zmniejszyć jego aktywność za pomocą rTMS. Są czasami przypadki gdzie aktywność ośrodków krzyżuje się i uplastycznia się inna ścieżka między ośrodkami, jednak jeżeli mamy szum do 2-3 lat taka sytuacja nie ma prawa zaistnieć. Zdarza się to często u Pacjentów z szumem, którzy mają go od 10 do 20 lat.

Jeżeli prowadzę już inną aktywność fizyczną np : bieganie czy mogę rozpocząć terapię od razu?

Aktywne uprawianie sportu oczywiście ułatwia nam już proces rozpoczęcia terapii- jednak nie koniecznie. Nie jest ważne to czy uprawiamy sport czy nie, ale rodzaj sportu. Produkcja białka neurotropowego BDNF, którego chcemy mieć dużo zawsze następuje po aktywności fizycznej. Jednak rodzaj tej aktywności dyktuje przez jak długo to białko się utrzyma w najwyższym stężeniu. Możemy biegać, pływać, jeździć na rowerze i jest to jak najbardziej w porządku-jednak od strony neurofarmakologii po takich aktywnościach zwiększy nam się poziom aktywności białka na godzinę po treningu, a my byśmy chcieli mieć tego białka na 24 godziny i jest kilka programów treningowych i korelacji z dietą, która nam to umożliwia.

Czy jeżeli zostanie u mnie stwierdzony model szumu usznego o spontanicznej aktywność mogę zastosować rTMS?

Można oczywiście tylko nie przyniesie on zamierzonych efektów. Więc jeżeli chcemy tracić pieniądze i na ślepo dalej podążać podejściem, które było obecne do teraz to oczywiście nikt nikomu nie zabroni. Jednak jeżeli chcemy mieć efekt to rekomendujemy używanie terapii zgodnie z diagnostyką i wynikami. My redukujemy szum uszny względem tego, co się zmieniło, czyli jeżeli mamy kilka miesięcy szum to naszym problemem nie jest model wzmocnionej synchronizacji, bo do niego jeszcze nie doszło. Więc mamy tutaj do rozwiązania problem o nazwie spontaniczna aktywność, a tutaj stymulacja przez czaszkowa niczego nie rozwiąże. Do momentu rozwiązania objawu jaki jest związany z tym modelem, żadnych efektów nie można się spodziewać. W tej informacji kryje się cała odpowiedź na pytanie dlaczego do tego momentu nie było efektywnego leczenia szumów usznych. Jak Państwo widzą na naszych pod stronach, nie używamy terminów efektywności. Efektywność jest związana z czymś co nie do końca jest dopasowane i nie do końca jesteśmy pewni, że ma pomóc. My znamy modele szumu usznego i wiemy jaką technologię do niego dopasować. Efektywności nie jest dyktowana przez technologię, a jej trafność doboru do modelu jaki występuje u Pacjenta. Tak jak wspominaliśmy, nie da się wyleczyć Pacjenta posiadającego szum 2 lata tym samym, co Pacjenta który ma szum 6 lat. Jeżeli będziemy próbować to wtedy możemy liczyć efektywność terapii i to, że nasza terapia okaże się fiaskiem, bo nie jest dopasowana indywidualnie tylko dla wszystkich, a każdy Pacjent i szum jest inny.

Technologia redukcji spontanicznej aktywności za pomocą terapii adaptacji synaptycznej Arc

Z powodu zachowanej struktury komórka słuchowa-neuron, używamy stymulacji akustycznej, ponieważ możemy nią nadal efektywnie przenosić stymulację i wpływać na aktywność synaps oraz neuronów drogi słuchowej. Do modelu spontanicznej aktywności, która jest objawem braku odpowiedniej adaptacji układu nerwowego (nie zmniejszenie struktury i ilości neuronów i włókien do zmniejszonej stymulacji) dobieramy technologię adaptacji synaptycznej Arc, której zadaniem (nie jest spolaryzowanie neuronów kory słuchowej tak jak w technologii rTMS) a zaadaptowanie układu nerwowego do zmniejszonej stymulacji. Pacjent z narastającym ubytkiem słuchu nie ma szumu usznego. Jest to związane z tym, że ucho wewnętrzne jak i układ nerwowy otrzymuje równomiernie coraz mniej stymulacji. Układ nerwowy ma czas za wprowadzenie zmian. Ilość neuronów maleje, połączenia słabną, układ nerwowy dopasowuje swój rozmiar i aktywność adekwatnie do poziomu mniejszej stymulacji. Podczas tego procesu receptory uwalniają specjalne białko cytoszkieletowe o nazwie Arc/Arg 3.1.

 

Białko to produkuje się kiedy układ nerwowy uczy się albo deprywuje. W badaniach () zostało pokazane, że na wskutek nagłego ubytku słuchu dochodzi do zaburzenia produkcji tego białka, co skutkuje w niezmienionej strukturze układu nerwowego. Podczas nagłego ubytku słuchu, śmierć komórek jest tak szybka, że układ nerwowy nie ma czasu na dopasowanie swojego rozmiaru i masy do spadku aktywności jaki wystąpił.

 

W takiej sytuacji objawem nagłego ubytku słuchu jest nieadekwatnie rozwinięty układ nerwowy do poziomu aktywności zniszczonych komórek. Podczas ciszy nasz układ nerwowy zwiększa swoją aktywność  i tak samo jest w tej sytuacji. Na wskutek nagłej utraty stymulacji z komórek, synapsy zwiększają swoją aktywność. W tym przypadku jedynym efektywnym sposobem zredukowania szumu jest zaadoptowanie układu nerwowego do gorszego słyszenia.

Zapewnia to nasza technologia terapii adaptacji synaptycznej Arc, która pobudza zakres komórek słuchowych w obrębie zniszczenia innych i stymuluje je malejącą stopniowo stymulacją w czasie. Każdego dnia Pacjent słyszy coraz mniejszą stymulację w czasie. Dzięki temu procesowi komórki uwalniają coraz mniej neuroprzekaźnika do synaps a to powoduje produkcję białka Arc/ Arg 3.1.

 

Wprowadzamy nasz układ nerwowy w etap adaptacji, który powinien nastąpić , a jest sztucznie tworzony przez naszą technologię. Po dłuższym czasie synapsy zmniejszają aktywność oraz masę. Spontaniczna aktywność z synaps jest wypuszczona coraz rzadziej, bo tak jak przedstawia () w swojej pracy badawczej układ nerwowy analizuje i dopasowuje aktywność synaps statystycznie do częstotliwości występowania sygnału. Zatem jeżeli pobudzamy układ nerwowy coraz mniejszą stymulacją to adaptuje się do tego, że coraz mniej stymulacji powinien analizować. Efektem tego procesu jest zredukowany szum uszny.

 

Średni czas terapii w sesjach: Pacjent otrzymuje przenośne urządzenie które zabiera do domu. Czas terapii wynosi od 6 do 12 miesięcy

Koszt  terapii: od 300 do 450 zł za 30 dni terapii  w zależności od ilości synaps wymagających adaptacji

Niezbędne badania: Charakterystyka szumu do 20 kHz, badanie włókien horyzontalnych kory słuchowej, badanie aktywności włókien ciała modzelowatego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.