Portal pacjenta +48 500 015 560

Kliniczna diagnostyka i leczenie ubytku słuchu

Ubytek słuchu nie musi być uciążliwy. Wystarczy wybrać odpowiednią technologię, program regeneracyjny i znowu cieszyć się słuchem.

Ubytek słuchu

Jakie badanie jest niezbędne, aby stwierdzić czy moje dziecko słyszy?

Badanie dobieramy na podstawie wieku dziecka, jeżeli dziecko jeszcze nie ukończyło 5 lat, nie będziemy mogli wykonać standardowego badania słuchu wymagającego od naszego dziecka reakcji na dźwięk. Tutaj mamy dostęp do szeregu różnych badań, które nie wymagają reakcji bądź czujności dziecka. Zatem jeżeli dziecko nie ma ukończonych 5 lat wskazane jest badanie Tympanometrii, Otoemisji i ABR progi bądź neurodiagnostyka. Wszystkie te badania powinny być przeprowadzone wspólnie w celu potwierdzenia wyniku jednego badania, drugim dla pewności i najpewniejszej diagnozy. Jeżeli dziecko ukończyło 5 rok życia można oczywiście zrobić standardowe badanie słuchu audiometrią tonalną tylko pamiętajmy, że dodatkowo powinno być zrobione jeszcze jedno badanie, które potwierdzi wynik wcześniejszego.

Jaki rodzaj badania słuchu ABR jest najlepszy dla naszego dziecka i ile kosztuje?

Jeżeli mamy podejrzenie ubytku słuchu na podstawie wcześniejszego badania słuchu np. : otoemisji to tutaj trzeba podejść do sprawy bardzo szczegółowo. Wybieramy badanie ABR progi, nie dość, że badanie to wskaże na jakim progu słyszy nasze dziecko dla częstotliwości 500 Hz, 1,2,4 kHz to dodatkowo bada aktywność układu nerwowego i ilość synaps neuronów każdym pasmie natężenia dźwięku przy każdej komórce od 90 dB do 20 dB. Daje nam to pełną informację jak dziecko ma rozwinięty układ nerwowy również w dynamice słyszenia. Jeżeli chcemy upewnić się, bo sami jako rodzice mamy podejrzenie, że nasze dziecko nie reaguje prawidłowo, to warto rozpocząć diagnostykę od badania ABR Trzask bądź Neurodiagnostyka. Są to badania krótsze tańsze i badający ogół wszystkich częstotliwości. Jeżeli to badanie wykaże normalny zakres słyszenia i pełny rozwój unerwienia, nie trzeba robić następnego badania jeżeli jest odwrotnie trzeba przeprowadzić badanie ABR progi.

Jakie badanie jest potrzebne do diagnostyki zapalenia ucha środkowego?

Badanie Tympanometrii. Jest to badanie wskazujące na poziom ciśnienia ucha środkowego, poziom napięcia kosteczek słuchowych, wskazuje drożność bądź brak drożności trąbki słuchowej. Badanie również mówi czy nasza struktura ucha środkowego nie przewodzi gorzej dźwięki do ucha wewnętrznego na wskutek dawnego zapalenia bądź wysięku. Należy to badanie wykonywać przed wszystkimi badaniami słuchu gdyż brak drożności przewodu bądź wysięk jest już przeciwskazaniem do dalszej diagnostyki np.: ABR progi.

Czy dzieci słyszą tak samo jak dorośli?

Niestety nie. Musimy pamiętać, że do 12 roku życia całą struktura ucha środkowego, małżowina czy komórki słuchowe ulegają ciągłemu rozwojowi. Układ nerwowy czyli włókna z połączeniami synaps cały czas łączą się z nowymi komórkami tworząc nowe połączenia. Do 2 roku życia rozwija się zakres komórek słuchowych odpowiedzialny za odbiór wysokich zakresów częstotliwości. Aż do 10 roku życia rozwija się struktura szczytowa w ślimaku, która odpowiada za odbiór średnich i niskich zakresów, czyli tych gdzie występuje najwięcej aspektów mowy. Zatem nasze dziecko słyszy trochę ciszej niż my i jest to naturalny proces rozwoju drogi słuchowej.

Co oznacza jeżeli moje dziecko ma problemy z słyszeniem, a wynik badania ma prawidłowy?

Audiometria tonalna nie jest wyznacznikiem słyszenia. Musimy pamiętać, że oprócz komórek mamy połączenia między neuronami, a komórką czyli synapsy i włókna nerwu słuchowego. Często u dzieci w wieku szkolnym może dojść do zniszczenia dużej części włókien przenoszących np: średnie natężenia dźwięku. Dziecko nie ma ubytku słuchu, audiogram wskazuje normalny próg słyszenia, bo w tym paśmie włókna świetnie przenoszą ciche natężenia, jednak natężenie głośniejsze 30-50 dB gdzie jest dużo energii mowy jest już słabiej przewodzone przez synapsy i włókna- pomimo dobrze pracującej komórki. Procesy poznawcze odgrywają kluczową rolę w rozumieniu mowy. Warto wtedy przeprowadzić testy pamięci i uwagi słuchowej.

Co jeżeli taki test wykaże mniejszą pojemność pamięci?

Pojemność i efektywność pracy procesów poznawczych w naszym mózgu jest uzależniona od tego, na jak duży stres środowiskowy jest narażone nasze dziecko i jak jest przed nim chronione. Stresem oksydacyjnym w układzie nerwowym jest stres psychiczny, fizyczny i też akustyczny. Jeżeli nasze dziecko mało się rusza, nie ma odpowiedniej diety, spożywa za dużo glukozy- układ nerwowy jest mniej chroniony przed stresem, a tym samym neurony na uszkodzenie. Im więcej uszkodzonych neuronów, tym słabsza pamięć, ponieważ ilość jednostek komórek nerwowych wpływa na to jak długo informacja w pamięci, czyli w neuronach może być trzymana. Trzeba pamiętać, że istnieje również różnica płci w zakresie pamięci Kobiety mają dwie kory słuchowe wyposażone w neurony szybko analizujące szybko zmienny się sygnał w czasie, czyli mowę i dwie pamięci werbalne. Kiedy mężczyźni mają tylko jedną korę słuchową wyspecjalizowaną w szybką analizę sygnału- mowy i jedną pamięć werbalną, a druga półkula mózgowa jest wyspecjalizowana w analizowanie lokalizacji dźwięku rytmikę, sylaby i sygnały proste np: muzykę. Jeżeli chcemy odbudować neurony, polepszyć pamięć i uwagę, dziecko musi się dużo ruszać i mieć prawidłową dietę. Są to najsilniejsze korelacje w produkcji białek neurotropowych BDNF, które są odpowiedzialne za tworzenie nowych neuronów i ochronę tych obecnych przed uszkodzeniem.

Jakie badanie słuchu należy wykonać, gdy chcemy dobrać aparat słuchowy dla dziecka?

Ponownie wyznacznikiem tego jest wiek, jeżeli dziecko nie współpracuje to dobieramy badanie, które powiedzą nam na jakim progu słyszenia mamy dobrać aparat, czyli badania z grupy ABR, ASSR, Otoemisji natężeniowej, Tympanometrii 3D i badanie Absorpcji. Jeżeli dziecko ma powyżej 5 lat można wykonać nawet audiometrię wysokoczęstotliwościową, aby oszacować jakie pasmo częstotliwości możemy efektywnie wzmocnić i jeszcze lepiej rozwijać korę słuchową.

Co jest najważniejsze w diagnostyce dziecka?

Konsekwencja i powtarzalność badania. Często jest tak, że pewne badania nie wychodzą z tego powodu, że dziecko nie ma zakończonego naturalnego procesu np. : mielinizacji nerwu słuchowego, bo ma indywidualny lekko opóźniony czynnik pewnych włókien. Wtedy po dwóch miesiącach może się okazać, że wszystko jest prawidłowo rozwinięte i wyniki badań wychodzą prawidłowe.

Badania ubytku słuchu u dzieci i dorosłych

Leczenie urazu akustycznego to problem, z którym zmaga się wiele osób. Sposób leczenia jest ściśle uzależniony od stopnia upośledzenia organu, dlatego przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, niezbędna jest diagnoza w postaci badania słuchu.
W naszych placówkach mamy dostęp do najnowocześniejszej technologii zaawansowanych badań słuchu. Posiadamy badania Audiometrii wysokoczęstotliwościowej do zakresu 20 kHz, dzięki któremu badamy zakres aktywności komórek słuchowych wewnętrznych i zewnętrznych, Tympanomatrię 3D do zaawansowanej diagnostyki ucha środkowego oraz zakresu przewodzenia częstotliwości przez kosteczki słuchowe. Badania Otoemisji oraz badanie ABR (progi, trening, neurodiagnostyka) służy nam do badania struktury układu nerwowego od synaps ribbon odchodzących, od komórek słuchowych, aż do wstęgi bocznej (skupisko włókien śródmózgowia ). Jest to nocne badanie słuchu, które wykonuje się w trakcie snu pacjenta. Jest ono wyjątkowo skuteczne, a jednocześnie znacznie wygodniejsze.
Za pomocą badania i technolog ASSR, możemy zbadać aktywność i rytmikę oscylacji neuronów kory słuchowej. W naszych placówkach zatem odnajdą Państwo wszystkie badania potrzebne do odpowiedzi na każde pytanie w tematyce ubytku słuchu, czy procesu rozwoju układu słuchowego (układu nerwowego) u dziecka i dorosłego. Dodatkowo prowadzimy diagnostykę procesów poznawczych za pomocą naszej baterii testu. Dzięki temu systemowi jesteśmy w stanie ocenić pamięć dziecka od pamięci sensorycznej, krótkotrwałej słuchowo - wzrokowej do dynamiki i niezależności półkul mózgowych. Dzięki samej diagnostyce procesów poznawczych na podstawie indywidualnych parametrów pojemności pamięci słuchowej dobieramy technologię procesora mowy bądź aparatu słuchowego dla najlepszych efektów regeneracji kory słuchowej po ubytku słuchu.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek, które mieszczą się w Warszawie oraz Bydgoszczy. Wyróżnia nas nowoczesny sprzęt oraz kadra doświadczonych ekspertów – audiologów.

Aparaty słuchowe

Czy aparat słuchowy pomaga lepiej słyszeć?

Jeżeli jest prawidłowo dobrany do rodzaju ubytku słuchu i do tego czy ubytek słuchu jest jednostronny bądź obustronny- to tak. Większość protetyków słuchu na rynku protezuje tylko jedno ucho i jest to związane z tym, że Pacjent słysząc o cenie dwóch aparatów rezygnuje z zakupu. My Pacjenta, który ma obustronny ubytek słuchu i chce jeden aparat nie obsługujemy- wiąże się to z popełnieniem świadomego błędu w specjalizacji. Zatem jeżeli nie stać nas na aparat słuchowy obustronnie lepiej nie nosić aparatów wcale- niż jeden.

Dlaczego noszenie aparatu słuchowego na jedno ucho przy obustronnym ubytku słuchu jest złe?

Prawe ucho pobudza lewą część śródmózgowia i lewą korę słuchową w naszym mózgu. Lewe ucho pobudza prawą część śródmózgowia i prawą korę słuchową. Aktywność obu półkul mózgowych jest uzależniona nawzajem od siebie. Czyli jeżeli nie stymulujemy prawej strony i lewej, a tylko prawą to i tak ta strona prawa mimo stymulacji ulega dalszemu procesowi deprywacji i gorszego słyszenia. Dlatego Pacjent stosując jeden aparat nie widzi poprawy, a wręcz może gorzej słyszeć. Jest to związane z tym, że jeżeli układ nerwowy zauważa, że tylko jedna strona (prawa albo lewa) jest rozwijana a druga nie, to na tą stronę lepiej słyszącą z aparatem zabiera neurony z przeciwnej strony niestymulowanej odbierając tym samym i osłabiając strukturę nie stymulowaną aparatem. To powoduje szybkie pogorszenie słuchu po stronie nie protezowanej i osłabienie kory słuchowej, a skoro ta kora słuchowa słabnie to będzie słabnąć kora słuchowa, która otrzymuje stymulację z aparatu po przeciwnej stronie z zasady obustronnej zależności stymulacji.

Czy muszę kupić drogi aparat, aby dobrze rozumieć mowę?

To jak rozumiemy mowę nie uzależnione jest od tego jaki aparat bądź klasę nosimy, lecz czy w ogóle go nosimy. Neurony bez stymulacji aparatem nie będą się rozwijały i odbudowywały, więc do momentu kiedy nie kupimy aparatów to rozumienie mowy nigdy nie przyjdzie. Mowa to nie coś nabytego, neurony uczą się rozumieć sygnał mowy jeżeli ubytek słuchu przeszkadza im w tym doświadczeniu- to słabną w tej umiejętności. Żeby ponownie nauczyć je rozumienia trzeba co najmniej 10 000 godzin noszenia aparatu. Na pewno, aby rozumieć mowę najważniejsze jest to, aby aparat miał co najmniej pasmo wzmocnienia, które pokryje zakres mowy do 10 kHz-nie jest to jeden z najważniejszych wyznaczników. Warto kupować aparaty RIC, a nie BTE, ponieważ są tej w samej cenie, a technologicznie są dyskretniejsze i jakość dźwięku jest lepsza.

Czy jeżeli mój aparat i jego jakość jest słaba- powinienem/am go nosić?

Na pewno jednym z ważniejszych czynników na jaki musimy zwracać uwagę kupując aparat to jakość dźwięku i to czy nam ona odpowiada. Sama mowa jak wspominaliśmy nie jest wyznacznikiem tego czy aparat jest dobry, ponieważ to jak rozumiemy mowę zależy od etapu odbudowy neuronów kory słuchowej, czyli jak długo nosimy aparaty. Protetyk słuchu czy audiolog nie nosi aparatów- tylko my. Więc musimy dobierać aparat do naszych pierwszych wrażeń, które się odnoszą do jakości, czystości dźwięku i to czy nam aparat nie przeszkadza słysząc cichsze głośniejsze dźwięki. Oczywiście jeżeli aparat jest nowy to inaczej będzie brzmiał pierwszego dnia, a inaczej po roku noszenia jest to związane z przepaleniem pewnych podzespołów podobnie jak w urządzeniach audiofilskich: im kabel i procesor dłużej pracuje tym lepiej brzmi, bo została już przetarta ścieżka od mikrofona do słuchawki.

Czy powinienem/am zaopatrzyć się w aparat słuchowy, jeżeli jednym uchem słyszę dobrze, a drugim gorzej?

Oczywiście, że tak. Ponownie pojawia się tu zagadnienie dysproporcji w tematyce dostępu do stymulacji obu części i półkul mózgowych układu nerwowego. Mimo posiadania tego zdrowego ucha, zacznie ono z czasem słabnąć, bo będzie zachodził proces osłabienia kory słuchowej dobrze słyszącej na wskutek osłabionej stymulacji tej dotkniętej ubytkiem słuchu. Aktywność obu kor słuchowych jest uzależniona od siebie nawzajem. Więc jeżeli jedna jest słabsza, druga mimo idealnego słuchu, też będzie w chodzić w stan deprywacji i osłabienia. Można ten proces zatrzymać po prostu decydując się na stymulację tej strony z ubytkiem słuchu, wszystko wtedy wróci do normy i odpowiedniej pojemności.

Czy mogę dobrze słyszeć np.: tak jak kiedyś?

Mózg osoby starszej jest plastyczny, o ile ubytek słuchu powoduje zmniejszenie populacji neuronów kory słuchowej i degeneracje o tyle noszenie aparatu ponownie pobudza do pracy komórki słuchowe, które zmieniają drgania na informację w postaci impulsu elektrycznego. Jeżeli do naszych neuronów intensywnie zaczyna docierać prosto mówiąc prąd to one się rozwijają i tworzą nowe populację, dzięki czemu lepiej i dokładniej rozumiemy mowę. Zatem nasz układ nerwowy może być w tak samo świetnej (jak nie w lepszej formie) niż był przed ubytkiem słuchu. To on jest najważniejszy, bo to on analizuje dźwięk i tworzy wrażenie dźwięku bez względu na to jak duży ubytek słuchu mamy.

Czy zastosowanie szerokiego pasma wzmocnienia w aparatach 14 khz coś daje, czy my to w ogóle słyszymy?

Jesteśmy nieliczną placówką, która wykonuje audiometrię w wysokich zakresach do 20 kHz. Jest mała ilość osób, która naprawdę nie słyszy w tych zakresach wbrew ogólnej opinii. Te zakresy powyżej 10 kHz już nie odpowiadają za rozumienie mowy, a za lokalizację dźwięku i to jak dobrze rozumiemy mowę w hałasie. Żeby dobrze rozumieć mowę w hałasie nasz układ radzi sobie najlepiej z tym zagadnieniem słysząc jak najszerszy zakres niskich częstotliwości i wysokich. Kiedy jesteśmy w hałasie na podstawie różnic w wysokości dźwięków niskich i wysokich, nasz mózg może odróżnić dźwięk nawet o podobnym paśmie pochodzący z tego samego kierunku. Nazywamy ten proces w neurobiologii segregowaniem i grupowaniem dźwięku w przestrzeni. Więc im szersze pasmo komórek słuchowych jest pobudzane przez aparat, tym większa populacja neuronów w korze słuchowej jest obecna i one mają większe możliwości porównywania i segregowania dźwięku w przestrzeni.

Czy muszę aparat nosić cały dzień dla najlepszych efektów?

A czy przed ubytkiem słuchu słyszał Pan/Pani lepiej kiedy pojawiał się mówca? A bez mowy układ nerwowy przestawał działać i Pan/Pani głuchła? Raczej tak się nie działo- nasz układ nerwowy tak jak wspominaliśmy pracuje cały czas i potrzebuje nawet najmniejszej stymulacji nawet ciszy jako rodzaju stymulacji. Siedząc i czytając książki nie potrzebuje Pan/Pani słyszeć lepiej, ale za to układ nerwowy jest stymulowany cichymi dźwiękami otoczenia, a to powoduje rozwój neuronów w cichych zakresach natężeń, co przyczynia się do lepszego słyszenia i rozumienia mowy. Zatem nosimy aparaty od rana do wieczora, kiedy aktywność układu słuchowego jest duża. Pamiętajmy o tym, że trzeba nosić aparat 10 000 godzin, więc im dłużej go nosimy codziennie, tym efekty przychodzą szybciej i tym rzadziej te 10 000 godzin wydłuża nam się nawet do 5 lat.

Aparaty słuchowe

W naszej klinice prowadzimy również pierwszy zaawansowany program rehabilitacji ośrodkowego układu nerwowego po długotrwałym ubytku słuchu, dopasowanie i regulację aparatów słuchowych, rehabilitację rozumienia mowy w hałasie u Pacjentów, u których aparat słuchowy nie pomógł. Podczas ubytku słuchu dochodzi do reorganizacji i zaniku dużej części pola kory słuchowej, która jest wypełniona neuronami. Jeżeli ubytek słuchu utrzymuje się dłuższy okres czasu neurony z kory słuchowej zaczynają migrować do kory wzrokowej bądź zasilać inne ośrodki sensoryczne. Kora w ten sposób traci ważne neurony, które są niezbędne do prawidłowego rozumienia mowy. Pacjent, który zostanie zaopatrzony w naszych klinikach aparatem słuchowym w cenie tych uradzeń ma dodatkowy 6 miesięczny okres rehabilitacji neuronów kory słuchowej dla najlepszych efektów odbudowy i rehabilitacji. Zazwyczaj potrzeba 10 000 godzin noszenia aparatu, aby odbudować zaniedbaną strukturę kory słuchowej  trening muzyczny i multisensoryczny skraca ten czas do około 5 000 godzin. Laboratorium Brain Volts Uniwersytetu Northwestern potwierdza swoimi badaniami wpływ i efektywność wprowadzenia treningu do codziennej rehabilitacji słuchu u dzieci jak i dorosłych z ubytkiem słuchu protezowanych aparatami bądź implantowanymi procesorem mowy. Poniżej mają Państwo dostęp do niezbędnych informacji na temat tego programu i prace badawcze.

Rehabilitacja

Czy trening muzyczny jest niezbędny i muszę na niego się zapisać?

Kupując aparaty w naszej placówce otrzymują Państwo możliwość korzystania z takiego treningu. Nie jest on konieczny, a wskazany. Jeżeli sytuacja zmusza nas do tego, że nie możemy pozwolić sobie na gorsze rozumienie mowy w naszym życiu to jest to program, który przyśpiesza efektywność i odbudowę neuronów. Zatem jeżeli wymagamy szybszych efektów to wybieramy wtedy trening muzyczny. U dzieci jest to wskazane z koniecznością, ponieważ one muszą mieć rozwinięte procesy poznawcze przed rozpoczęciem nauki. Tutaj sytuacja powoduje konieczność wsparcia rozwoju układu nerwowego dziecka przez trening muzyczny i multisensoryczny.

Kto prowadzi lekcję gry na instrumencie?

Nauczyciel muzyki, który ma również wiedzę w audiologii. Taka osoba widząc audiogram wie, które zakresy instrumentu powinny być ćwiczone najczęściej, aby odbudowa przebiegała najefektywniej.

Jak wygląda trening muzyczny?

Trening muzyczny podzielony jest na dwie części. W pierwszej części Pacjent ćwiczy podstawową grę na instrumencie muzycznym, w drugiej ćwiczy dyskryminację częstotliwościową, czyli uczy się odróżniać oktawy i bliskie dźwięki na skali. Wydaje się to proste jednak kiedy przechodzimy do ćwiczeń jest to najtrudniejsza część ćwiczeń.

Jak wygląda trening multisensoryczny?

Pacjent ulokowany jest w specjalistycznym pomieszczeniu, gdzie dochodzi do prezentacji różnych ćwiczeń bądź zadań słuchowo- wzrokowych. Zadaniem Pacjenta np.: jest zrozumienie sekwencji zdań na tle natężenia dźwięku. Jeżeli Pacjent ma coraz lepszy wynik natężenie dźwięku się zwiększa. Staramy się tutaj ćwiczyć rozumienie mowy w hałasie, pamięć i dynamikę uwagi słuchowo- wzrokowej. Trening trwa również godzinę bądź mniej.

Rehabilitacja

Pacjent w naszej placówce oprócz aparatów otrzymuje specjalistyczny program rehabilitacji i odbudowy ośrodka słyszenia który może trwać od 6 do 12 miesięcy zbudowany z treningu muzycznego i treningu multi-sensorycznego.

 

Trening muzyczny to program stworzony specjalnie dla Pacjentów protezowanych i implantowanych, w celu polepszenia percepcji mowy i słyszenia mowy w hałasie. Pacjent (pomimo użytkowania technologii aparatów bądź implantów) boryka się z problemem słyszenia mowy w hałasie i wśród wielu mówców. Wychodząc naprzeciw tej problematyce współpracując z Uniwersytetem School of Coomunication Northwestern (USA) stworzyliśmy specjalny program, który opiera się na ćwiczeniach gry na instrumencie i ćwiczeniu dyskryminacji częstotliwościowej. Poprzez stymulacje somatosensoryczną (ruch palców na klawiaturze ) oraz stymulacje kory słuchowej różną tonacją kombinacji oktaw, mamy możliwość podwójnej stymulacji ośrodka słyszenia. W konsekwencji, prowadzi to do dwukrotnego rozbudowania sieci kory słuchowej. Po 6 miesiącach (nawet krótko trwałego treningu muzycznego) w badaniach obrazowych wykazano zwiększenie populacji neuronów hamujących w korze słuchowej u Pacjentów z bardzo głębokimi ubytkami słuchu. Neurony hamujące odpowiadają za ostrość słyszenia i im jest ich więcej, tym dokładniej potrafimy słyszeć . Wyniki wskazują, że trening muzyczny przyspiesza ponowną organizację ośrodków odpowiedzialnych za słyszenie, polepsza pamięć, koncentrację, uwagę i wysyłanie informacji między dwoma półkulami, co sprzyja rozwojowi kreatywności i polepsza o 70 % słyszenie mowy w hałasie i wśród wielu mówców.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.